Human Due Diligence

 

Les fusions i adquisicions han proliferat en les últimes dècades. Les fusions han canviat tot el mercat, des de béns de consum a serveis financers, des de la indústria fins als serveis, i des de les organitzacions sense ànim de lucre a les que sí en tenen, de les més grans a les més petites.

Mentre que la Due Diligence Financera, Legal i Tècnica són parts òbvies d’un procés de M&A, la Due Dilligence Humana és sovint inadequada o enterament omesa. Això comporta serioses conseqüències.

Human Due Diligence, Due Diligence de l’Equip Directiu, Auditoria de Management … Té molts noms, i moltes definicions. L’utilitzem per descriure, de forma simple, el procés d’investigació, anàlisi i avaluació de personal clau per assegurar que
a) són fiables i no s’amaga cap “esquelet a l’armari” que pogués tenir un impacte negatiu en la companyia.
b) que són les persones adequades per dur a terme l’operació, amb els nous objectius i normes que s’establiran.

Si una companyia adquirida o fusionada pateix un èxode de personal qualificat o està a mercè d’un equip de gestió que no pot fer front a les seves noves responsabilitats, les conseqüències poden ser molt greus i de llarg abast. La implementació d’un adequat procés de Due Diligence Humà és un pas natural durant o, preferiblement millor, abans d’una adquisició o inversió.

 
Els nostres serveis de Due Diligence humà inclouen:
 
Revisió d’Antecedents

Una verificació d’antecedents garanteix que la informació essencial sobre el personal clau és correcta: que aquestes persones són fiables i que no hi ha res en els seus antecedents que pugui causar problemes a posteriori: quina és la seva situació financera personal? Han passat per un procés de fallida? Hi ha registre d’antecedents penals? Es poden verificar les seves qualificacions i experiència professional? Tenen qualsevol altre compromís o obligació? Han aparegut en els mitjans de comunicació?

Avaluació de Lideratge

L’Avaluació de Lideratge té com a objectiu establir les qualitats i coneixements que seran necessaris per a un gerent o equip de gestió en el futur, i avaluar si l’actual personal clau posseeix o pot desenvolupar aquesta experiència: a què desafiaments s’enfronta l’empresa, té el que es necessita per aconseguir l’èxit? L’equip actual de management o manager té el que es necessita? Hi ha potencial per al desenvolupament? Quines són les alternatives, dins o fora de l’organització?