Management Audit and Assessment

 

El concepte de auditoria de la gestió implica avaluar tot l’equip directiu – o altres grups de managers-de l’empresa, per exemple, en la preparació per a un canvi, el desenvolupament de lideratge, o com a part d’una avaluació regular d’acompliment per al Consell d’Administració i/o Junta.

El servei de Management Assesment es pot dur a terme per avaluar candidats interns com a part d’un procés de selecció, o per identificar potencials directius com a part del Procés de Gestió del Talent de l’empresa. En ambdós casos, utilitzem la nostra àmplia experiència en l’avaluació dels individus i el seu potencial per a l’organització.

Management Audit & Management Assesment són processos que ajuden a l’empresa en l’anàlisi dels seus recursos directius i humans. Proporcionen una base sòlida per a l’adopció de decisions futures relacionades amb la promoció interna, vinculades al desenvolupament individual o d’equip o com procedir en cas d’adquisició o fusió.

 

Les Aplicacions de Audit/Assesment poden incloure, entre altres:

 

  • Avaluació i selecció de candidats interns
  • Canvis d’estratègia: es disposa del lideratge i competències necessaris per als futurs reptes de l’empresa?
  • Preparació per a una expansió internacional
  • Desenvolupament de carreres
  • Decidir una diversificació