Codi ètic

 

Consultors i membres de HR Proactivity ens guiem per sòlids principis ètics que reflecteixen els valors fonamentals de la professió de recerca i reclutament d’executius i personal qualificat. HR Proactivity està plenament compromesa amb l’aplicació d’aquest codi ètic.

 

Els nostres consultors i membres es guien per criteris de:

 

Objectivitat: exercir un judici objectiu i imparcial en cada tasca de recerca i consultoria, tenint en compte tots els aspectes rellevants.

Profesionalitat: dur a terme les seves activitats d’una manera que reflecteixi favorablement en la professió.

Lleialtat: servir als seus clients amb lleialtat i protegir els interessos del client en realitzar les tasques necessàries per a l’activitat.

Confidencialitat: respectar la confidencialitat amb tots els nostres clients, empreses i candidats.

Integritat: dur a terme les seves activitats de negocis amb integritat i evitar conductes que siguin enganyoses o errònies.

Competència: realitzar totes les tasques de recerca i consultoria de manera competent i amb un nivell adequat de coneixement, rigor i diligència.

Evitar conflictes d’interès amb clients i candidats.

Precisió: tractar de ser precisos en totes les comunicacions amb clients i candidats i animar-los a intercanviar informació precisa.

Interès públic: dur a terme les seves activitats amb respecte a l’interès públic.

Igualtat d’oportunitats: donar suport a la igualtat d’oportunitats en l’ocupació i avaluar objectivament a tots els candidats qualificats.