Recerca d’Executius

 

Consulti’ns per potenciar el seu equip d’alts executius i beneficiar-se d’un servei a mida, recolzat per més de 25 anys d’experiència acumulada en el reclutament d’executius i alts directius.

La recerca d’executius d’HR Proactivity és un exhaustiu procés que té per objectiu trobar, identificar i avaluar candidats altament qualificats per a posicions executives així com professionals especialitzats. Aquest procés implica una recerca activa i de gran proactivitat i és aconsellable quan es tracta de posicions d’alta direcció o quan el perfil del candidat té un caràcter excepcional.

 

El nostre procés de recerca

 
De manera esquemàtica és el següent:

Preparació del perfil de Recerca

 • Presentació de la companyia – empresa
 • Especificació del lloc de treball i perfil de recerca
 • Establiment de les competències personals i professionals que ha de complir el perfil del candidat
 • Aprovació del perfil de recerca
 • Preparació del material per a les entrevistes (entrevistes basades en competències)

Fase 1 Investigació – Candidats i Empreses

 • Business Intelligence: Identificació d’àrees i sectors de recerca, les indústries pertinents, empreses objectiu, examinar i analitzar les posicions rellevants
 • Anàlisi de la base de dades i xarxa de contactes d’HR Proactivity
 • Referències preliminars i filtratge de candidats
 • Contacte amb els candidats
 • Anàlisi dels perfils
 • Primera entrevista amb els candidats seleccionats

Fase 2 Evaluació

 • Entrevistes en profunditat sobre competències, centrat en les competències personals i professionals definides en el perfil de recerca
 • Proves de gestió
 • Qüestionaris de personalitat
 • Avaluació d’habilitats i competències

Fase 3 Presentació

 • Avaluació i Informe escrit dels candidats finalistes:
 • Descripció
 • Avaluació respecte al perfil de recerca: experiència i competències personals
 • Verificacin en profunditat de referències

Fase 4 Conclusió i Seguiment

Una vegada que el candidat s’ha incorporat a l’empresa client, HR Proactivity realitza seguiments periòdics tant amb el candidat com amb l’empresa, per determinar si s’han complert les expectatives sobre el lloc de treball i dels seus objectius.

 

Garanties

HR Proactivity es compromet a no contactar directament amb els candidats que han estat contractats per l’empresa client per tal d’interessar-los en nous reptes professionals. Aquest compromís no té límit temporal llevat que hi hagi acord exprés amb el client.

En cas que el treballador incorporat a través nostre no rendeixi d’acord amb el perfil de recerca del client o el lloc quedi vacant per qualsevol circumstància dins d’un període màxim de 12 mesos des de la data d’incorporació, HR Proactivity es compromet a reemplaçar aquesta persona sense cost addicional.